PDA

View Full Version : Politie mag geen vissers meer controleren?!Bas Nijmegen
21-06-2012, 10:20
Beste medevissers,

Ik zag zojuist onderstaand artikel op de site van Sportvisserij Nederland (Federatie midwest-Nederland) staan:
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/actueel/default.asp?page=detail&id=660

Ik voelde mij ernstig geroepen hierop te reageren. Hieronder een gedeelte van mijn reactie naar Sportvisserij Nederland:


Mijns inziens wordt hier de plank volledig misgeslagen.
Ook het door de Sportvisserij geschreven stuk rondom het artikel lijkt geen duidelijkheid te bieden.
Volgens mij is het heel simpel en heel duidelijk wat er geschreven staat in de wet.
Ik zal hieronder in begrijpelijke taal uitleg geven.

In artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering wordt gesproken over de opsporingsambtenaar. Duidelijk moge zijn dat hier gesproken wordt over o.a. de politieagent die op straat werkt. Hierin staat dat de opsporingsambtenaar belast is met het opsporen van strafbare feiten. Vissen zonder vispas (als voorbeeld) is een strafbaar feit welke door de wetgeving gezien wordt als overtreding. Voor de duidelijkheid; er zijn volgens de wet overtredingen en misdrijven. Kort en ongenuanceerd gezegd komt het erop neer dat overtredingen afgedaan kunnen worden met bekeuringen en bij misdrijven wordt een persoon aangehouden om een strafproces op te starten.
Dan wordt er nog verwezen naar artikel 2 van de Politiewet. Daarin staat te lezen: De politie heeft tot taak, in overeenstemming met de geldende rechtsregels en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulp te verlenen aan hen die deze behoeven. U ziet dat ik het woord handhaving heb uitgelicht. Handhaving is op vele manieren uit te leggen, maar houdt ook gewoon in controles uitoefenen, ook wanneer iemand nog geen verdachte is. Zoals namelijk in het artikel wordt gesuggereerd zou de politie alleen maar iets mag doen als iemand een verdachte is. Dat is pertinent onjuist, want de politie heeft ook controlebevoegdheden. Bedenk hoe het geregeld is in de Wegenverkeerswet, waarin een politieambtenaar ieder voertuig mag doen stoppen om bijvoorbeeld te controleren op rijbewijs, kentekenbewijs of zelfs technische gebreken van een voertuig. Is deze bestuurder dan ook een verdachte? Nee, dus.
Dan naar de Visserijwet van 1963. In artikel 59 staat geschreven dat o.a. de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering (dus die politieagent) belast zijn met de opsporing van strafbare feiten in de artikelen...... Ik neem hier even het het artikel waar het voor de sportvisserij hoofdzakelijk om gaat, namelijk artikel 56. Artikel 56 verwijst weer naar andere artikelen in de visserijwet 1963. Kort de verwijzingen uitgelegd kun je dus tot de volgende conclusie komen:
Artikel 2a, 1e en 2e lid; afmetingen en gesloten tijden
Artikel 2c, 1e, 2e en 3e lid; bijvoorbeeld het vissen met levend aas
Artikel 7, 1e lid; toestemming bij de kustvisserij
Artikel 10, 1e lid; toestemming bij de binnenvisserij
Artikel 21, 1e lid; vissen zonder vergunning aangaande de binnenvisserij

Nu kan ik natuurlijk nog veel verder uitwijden over alle genoemde artikelen en verwijzingen, maar dat zou in dit geval nutteloos zijn.
Het is overduidelijk dat de politieagent volgens artikel 59 belast is met de opsporing van strafbare feiten genoemd in o.a. artikel 56 waarin wordt verwezen naar o.a. de controle op het hebben van vergunningen en het welzijn van de vissen.
Er hoeft dus helemaal geen rechter aan te pas te komen om een uitspraak te doen. Het is gewoon per wet geregeld dat de politie bevoegd is tot het controleren van van vissers.

Amadeus
21-06-2012, 14:01
Dus als ik het goed begrijp wil men hebben dat een controleur,
zo eentje van een middagklasje zonder verdere bevoegheden er alleen voor komt te staan??????????????
Of gaan ze een blikje Boa's lostrekken?

Bas Nijmegen
21-06-2012, 22:25
Dus als ik het goed begrijp wil men hebben dat een controleur,
zo eentje van een middagklasje zonder verdere bevoegheden er alleen voor komt te staan??????????????
Of gaan ze een blikje Boa's lostrekken?

De Boa's worden ook genoemd.