PDA

View Full Version : Staatsbosbeheer controleert sportvissersRedactie
22-12-2012, 14:58
Op de landelijke BOA -dag van Staatsbosbeheer verzorgde Sportvisserij Nederland een workshop Visserijwetgeving. Dit om de kennis van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA ís) voor wat betreft de sportvisserij up to date te houden.
Lees verder op Sportvisserij Nederland (http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/actueel/4758/staatsbosbeheer_controleert_sportvissers.html)