PDA

View Full Version : Onveilige wachtwoorden geresetAdministrator
03-01-2014, 22:30
Beste forumleden,

Mocht u onderstaande mail hebben ontvangen, dan is dat een legitieme e-mail vanuit het forumbeheer. Deze mail is verzonden aan een beperkt aantal gebruikers met onveilige wachtwoorden.
Voor de goede orde: wij kennen de wachtwoorden niet, het systeem ziet dat deze bijvoorbeeld te kort zijn, te weinig karakters hebben, geen cijfers/tekens/hoofdletters bevatten of iets dergelijks.
Het verzoek is om de wachtwoorden direct weer te wijzigen in een veilig wachtwoord.


Beste {username},

Periodiek worden mogelijke onveilige situaties op het Nationaal HengelSportForum geinventariseerd. Sommige (overigens gecodeerd opgeslagen) passwords blijken te eenvoudig, waardoor derden op een relatief eenvoudige wijze uw account kunnen overnemen.
Dat kan er vervolgens toe leiden dat uw account wordt misbruikt of dat er zaken plaatsvinden onder uw naam waarvan u niet weet.

Daarnaast zijn eenvoudig te raden passwords onveilig voor het gehele forum omdat middels overgenomen accounts gespamd kan worden op het forum zelf of via privéberichten/e-mails. Vanuit uw account/naam.

Daarom hebben we uw password gereset. U vindt uw nieuwe login details hieronder.

Username: {username}
Password: {password}

Wijzig svp uw password direct in een zelf gekozen (doch veilig) password. Dat kan op:
http://www.visserslatijn.nl/forum/profile.php?do=editpassword

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast, maar rekenen ook op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Nationaal HengelSportForum