PDA

View Full Version : Wellicht verbod op palingvangstHenko Slegh
07-10-2005, 14:51
Het gaat slecht met de paling. Daarom hebben de Europese ministers van Visserij besloten dat er een gezamenlijke aanpak moet komen om de palingstand te herstellen.

De ministers denken aan beperking van de vangst van glasaal, de jongen paling, maar ook van de vangst van volwassen paling, die naar de paaigebieden in de oceaan trekt.

Dat zou een klap betekenen voor de IJsselmeervisserij, maar ook voor de toeristische sector rondom het IJsselmeer. De vissersbond is bovendien bang voor een prijsstijging van de aal, zodat die onbetaalbaar wordt.

Henko Slegh
07-10-2005, 14:52
Dramatische daling aantal glas-alen

Het aantal jonge alen in het IJsselmeer is tot een dramatisch dieptepunt gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek. Het aantal zogenaamde glasaaltjes is nog geen twee procent van wat het in de jaren '60 en '70 was. Voorzitter Johan Nooitgedacht van de afdeling IJsselmeer van de Nederlandse Vissersbond erkent dat het al jaren niet goed gaat met de aalstand: "Aal wordt zo langzamerhand een schaars produkt, terwijl consumenten toch wilde aal wil kunnen kopen."

Henko Slegh
07-10-2005, 14:53
Als palingvissers twee weken per maand niet mogen vissen is het afgelopen met ze. De Nederlandse Vissersbond ziet niets in de noodplannen van de Europese Commissie, die vrijdag bekend zijn geworden.

Europese vissers mogen de komende tijd de eerste helft van de maand geen paling meer vangen. De Europese Commissie
heeft dit besloten omdat het aantal palingen maar met 1% toeneemt door overbevissing en milieuvervuiling.

Urker vissers komen in november met een eigen plan om de palingstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen. De Nederlandse Vissersbond zegt dat als er geen verbod komt op de export van jonge paling uit de Atlantische Oceaan naar China de paling in het IJsselmeer uitsterft. Op Urk zijn 10 vissers afhankelijk van de palingvangst.

Gerrit Bakker
07-10-2005, 17:36
zou de terug loop niet gewoon een samenspel van factoren zijn.
ten eerste, naar horen zeggen, worden er al grote hoeveelheden glasalen bij de sluizen van het ijselmeer weggevangen dit zullen dus nooit volwassen alen worden die ooit terug gaan naar de Sargassozee zee want deze zijn zowie zo voor de consumptie.
Dan worden er nog de nodige grotere alen gevangen door beroepvissers en sportvisser en als laatste druppel, al hoewel ik me af vraag of dit niet een hele grote druppel is, het water is de laatste tijd alleen maar schoner geworden en waar moeten deze alen nog van leven.
Als ik naar me zelf kijk dan is het al wel heel lang geleden dat ik voor het laatst een aal gevangen heb ondanks dat ik toch veelvuldig met de pier vis.
Vroeger kon je in de smerigste beken juist de dikste alen vangen, maar die zijn er simpelweg niet meer omdat alles zo schoon mogelijk moet met als logisch gevolg een enorme terugloop in deze schone waters van voorn, brasem ed. maar ook van de aal omdat er niets te vreten is.
Tel daarbij op een aantal natuurlijke veelvraten als de krab en de roofblei die het blijkbaar wel goed doen in het schone water.

Er zal dan ook ergens gesneden moeten worden, als je toch een populatie over wil houden en dat doet natuurlijk ergens pijn.

suc6

Gerrit Bakker

Vissport
07-10-2005, 18:10
We hebben er al eens over gehad.
Maar de beroepsvissers hier, vangen nog netten vol met paling.
Heb zelf met een beroepsvisser gesproken over de palingvangst.
1 van de oorzaken is dat er zeer weinig op paling gevist wordt door
sportvissers.
Waaronder onder getekende. Ik ging vroeger 3 tot 4 avonden palingvissen,
maar de laatste jaren vis ik niet meer op paling, gewoon geen interesse meer om op paling te vissen. En zo gaat het met vele vissers denk ik. Wie vist er nu nog op paling, laat ons eens
eerlijk zijn. Dat er vroeg of laat een palingvissen verbod komt, is al lang geen actueel nieuws meer.

Slafes
10-10-2005, 01:36
Snap het toch niet hoor, sportvissers van een paling of vier op een dagje, met geluk eens wat meer. Beroepsvissers vangen ineens een paar 100 stuks.

Nu goed, voor mij mogen er drastische maatregelen komen. De populatie van glasaal wordt elk jaar kleiner en kleiner. Ik zou al meteen een verbod van 5 jaar uitvaardigen om paling en vooral glasaal weg te vangen. Spotvissers mogen nog 2 stuks meenemen.

Je zal zien dat er na een paar jaar wel meer glasaal aanwezig is. Daar wordt iedereen alleen maar beter van.

tester
10-10-2005, 06:49
Hallo

ik heb eens de Waal en Rijn tot het ontstaan in de bergen gevolgd
bij km 555 aan de Rijn hebben we een week aan de oever gestaan op de camping
er lag een vissersplatbodem met fuik die werd elke avond met veel kabaal uitgezet op de paling
rezultaat +- een mand witvis en paling per nacht ( en mooi om te zien voor de toeristen )

het geld werd verdiend met een vissersvaartuig met een hefboom en een rv stalen frame onde STROOM dit werd in het water gehangen en de paling kwam boven drijven en geschept
een twee a driehonderd kg per dag en allemaal van die grote paling die op rijs waren naar hun geboortegrond hier 4 duizend km vandaan om glasaaltjes op de wereld te zetten

de Rijn is een 1200 km lang en er zijn vele vissers beroeps en sport
als we dan de glasaaltjes die het wel halen opvangen voor de palingkweek
dan hoef je niet geleerd te zijn om te beseffen dat het kaarsje eens uitgaat

Henko Slegh
11-10-2005, 13:53
Ik ben het met jullie eens dat het uit de hand is gelopen, er zijn diverse oplossingen te bedenken, maar ik vraag mij af of je nog langer aan een stervend paard moet blijven trekken. Immers er zijn teveel belangen bij de diverse landen waar onze glasaaltjes langs moeten, en als ze volwassen zijn weer langs terug moeten zwemmen om te paaien.

Het IJsselmeer is een mooi stuk water, met veel vissersdorpen er omheen. Als ik minister Veerman was dan kocht ik voor 10 a 15 miljoen euro mooie grote poot vissen die uitgroeien tot 150 tot 200cm De OVB kan dat ik korte tijd dacht ik wel bekijken welke grote vissoorten daar voor in aanmerking komen.en ging het IJsselmeer tot sportvis zone van europa verklaren.

Je maakt er dan een groot visparadijs van voor de sportvissers. De oude vissersplaatsen blijven dan bestaan en hun sfeer behouden. De staatskas zal er ook beter van worden met de toeristen en de sportvissers uit heel Europa die daar op af komen. Het is voor de overheid een kleine investering die bij een goed visbeleid zichzelf ik stand zal houden. En jaarlijks groter zal worden. Voor de bewoners en ondernemers zal er nieuwe werkgelegenheid ontstaan

Maar ja ik ben geen minister dan is het makkelijk praten

Groet.

:)

Henko Slegh
18-10-2005, 17:57
Het onderstaande kwam ik na lang zoeken ,tegen op een onderdrukte site. Best wel jammer dat dit voor de sportvissers niet toegankelijk is. Het zou een hoop discussie en vooroordelen weg kunnen nemen. EN VOORAL MISVERSTANDEN.

Paling

Wetenschappelijke naam: Anguilla anguilla L.
Rode lijst status (Nl): Kwetsbaar
Europese status: ------
Migratiepatroon: Katadroom
Volwassen leefgebied: kust, estuaria, rivieren, meren
Paaigebied: Oceaan
Juveniel leefgebied: riviermonding, div. zoetwater

habitats
Biologie: De glasaal, het jonge stadium van paling, trekt in het voorjaar (maartmei)
het zoete water op bij temperaturen > 5°C. Om van zee het zoete water op
te trekken maakt de glasaal gebruik van de getijdenbeweging door zich bij vloed
in de waterkolom stroomopwaarts mee te laten voeren en zich bij eb in de
bodem op te houden. In een vrij afstromende rivier kan deze getijdenbeweging
ver stroomopwaarts merkbaar zijn waardoor de glasaal gemakkelijk een grote
afstand af kan leggen. Door de geringe lichaamslengte van de glasaal (5-7 cm)
en de geringe watertemperatuur tijdens de optrek zijn de mogelijkheden om
actief zwemmend barrières te passeren beperkt. Gedurende een korte spurt kan
waarschijnlijk maximaal 50 cm/sec worden overwonnen.

Uit monitoringgegevens van de Nederlandse rivieren komt naar voren dat de
lengte van paling toeneemt in stroomopwaartse richting. De meest
waarschijnlijke verklaring voor dit patroon is dat glasaal zich voornamelijk vestigt
in benedenstroomse gebieden tot waar het getij merkbaar is, vanwaar een
gedeelte van de populatie gedurende vele jaren verder stroomopwaarts trekt.
Na 5 tot 20 jaar keert de paling in het najaar als schieraal (50-100 cm) terug
naar zee om ver op de oceaan op een onbekende plaats te paaien. Deze
stroomafwaartse trek kan in de rivieren vrij plotseling en snel plaatsvinden en
laat een piek zien rond het laatste kwartier van de maancyclus.

Eenmaal in hetestuarium aangekomen is de verblijftijd aanzienlijk. Met name de diepste
stroomgeulen worden gebruikt om zowel overdag als ‘s nachts naar zee te
trekken (max. 1 m boven de bodem).
Voorkomen: De paling is wijdverspreid in Nederland en West-Europa in vrijwel
alle watertypen. Hoewel de palingstand nog steeds van een omvang is die een
commerciële visserij op de soort toestaat is sinds midden jaren 80 de intrek van
glasaal op Europese schaal afgenomen wat consequenties heeft op het bestand
van aal. Hierdoor is de paling op de rode lijst geplaatst in de categorie
kwetsbaar.

Kansen en bedreigingen: Doordat met name de reproductiefase van paling nog
zeer onbekend is, is er een groot aantal factoren te noemen die van invloed
kunnen zijn op de sterke afname van de palingpopulatie in Europa: gewijzigde
oceanische omstandigheden, onbereikbaarheid van opgroeigebieden door
barrières, vervuiling of inpoldering, infectie door parasitaire aalworm of
visserijdruk. Verbetering van zoet-zout barrières zou zich voor paling moeten
richten op het mogelijk maken van de glasaalintrek bij voorkeur door herstel van
de getijdenbeweging. Daarnaast moet in het stroomgebied gezorgd worden dat
de paling ook in staat is terug naar zee te trekken. Hiervoor moet schade door
visserij of waterkrachtcentrales beperkt worden.
Literatuur: Dekker, 2000; Moriarty & Dekker, 1997; Tesch, 1991; Tesch, 1994;

Theo de Kreij
24-10-2005, 23:24
We worden iedere dag weer geconfronteerd met gedwongen onslagen. Honderden hier, tientallen daar. Vrijwel altijd allemaal slachtoffers van bedrijven die pogen weer gezond te worden door het nemen van drastische maatregelen.
De palingstand is in gevaar en dient ook weer gezond te worden. Dat vraagt ook nu om drastische maatregelen. Waarom zou de politiek zich nu wel druk maken om een paar handenvol beroepspalingvissers terwijl ze, zei het met lede ogen, al die andere ontslagen laten doorgaan? Met alle respect voor die beroepsvissers die van paling afhankelijk zijn, maar ook zij kunnen gebruik maken van reintegratiesystemen.
Als ik zou moeten kiezen voor herstel van de natuur, lees paling, of die vissers.............uhhhhhhh, de paling. Maar dan ook gevolgd door een Europees handels- en verkoopverbod van een x-aantal maanden/jaren, anders blijft de vraag van de consument bestaan en is er voldoende reden voor de visserij om toch door te gaan.

visseninpolen
02-11-2005, 23:40
Paling kwekerij, misschien iets voor die tien urkers? Of mee werken aan de groene strook van Emmeloord naar de kuinre, kunnen die urkers de castelijnsplas gaan exploiteren. Zie je wel, beetje fantasie en die urkers kunnen doen waar ze het best in zijn, werken met vis.... En als de wilde palingstand weer op peil is, gaan hun kids iets van hen overnemen, zo kun je generaties redden.
:) ;) :D

fixvis
26-01-2006, 21:22
Als we vroeger met 60 palingen thuis kwamen hadden we een slechte nacht gehad met peuren, als we nu met 15 palingen thuis komen
hebben we een beste nacht gehad
Vroeger had je dikker water, nu is het water helder.
Vroeger viste de beroepsvisser met korte fuiken, nu hebben ze schietfuiken van wel 60 meter.
Vroeger had je geen electrish vissen, nu wel
Vroeger had je bijna geen aalscholvers, nu barst het er van.
Vroeger werd er veel minder glasaal weg gevangen, nu worden ze bij Spanje al op gewacht, en in glazen potjes gestopt .
En rij in de herfst eens over de afsluitdijk je ziet alleen maar fuiken zover je oog rijkt, om de schieraal op tewachten.
Ik hoop dat ze Europees dit drama snel aan pakken, zo dat we over een jaar of vijf weer met gemiddeld 25 palingen thuis komen op een nacht.
Want er gaat niets boven een nachtje peuren.

Pieter Stam
26-01-2006, 22:35
Ik hoop dat ze Europees dit drama snel aan pakken, zo dat we over een jaar of vijf weer met gemiddeld 25 palingen thuis komen op een nacht.
Want er gaat niets boven een nachtje peuren.

Misschien een idee om die 25 palingen ook gewoon terug te gooien. 25 staat natuurlijk in geen verhouding tot wat de beroepsvissers vangen, maar elke paling minder is er een.

fixvis
28-01-2006, 12:05
Maar ze zijn zo lekker Pierre.

Pieter Stam
28-01-2006, 12:31
Ja voor de beroeps zijn de euro's ook lekker.

Hylkez1
31-01-2006, 17:49
Baars is nog lekkerder..

Wat is het voor moeite om het palingvissen te verbieden?! Doe dit gewoon voor 1,5 jaar en kijk daarna of het heeft geholpen om daaruit je conclusies te gaan trekken...

Zijn peuren trouwens niet al verboden?