Registratie

Registreer voor Visserslatijn Nederland en voor het Nationaal HengelSportForum

The Facebook Platform

Verplichte informatie

Kies uw gebruikersnaam waarmee je voortaan inlogt en bekend bent op het forum en de gekoppelde websites.

Vul hier een wachtwoord voor je gebruikersaccount in. Let op: wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Vul hier een geldig en werkend e-mailadres van jezelf in.

Het getal driehonderzesendertig, maar dan in cijfers

Additionele verplichte informatie (profiel)

Belangrijk! Vul hier je echte voornaam (en indien gewenst: achternaam) in. Deze velden worden gebruikt daar waar de echte naam wenselijk is.

Belangrijk! Vul hier je echte woonplaats in. Deze velden worden gebruikt daar waar de woonplaats wenselijk is.

Belangrijk! Vul hier het land in waar je woont. Deze velden worden gebruikt daar waar de woonland wenselijk is.

Je geboortedatum en leeftijd worden op een aantal plekken in het forum weergegeven. Als je onder 'Privacy' aangeeft dat je geboortedatum verborgen moet blijven, is deze alleen zichtbaar voor de beheerder.

Overige informatie

Als je op deze site (Nationaal HengelSportForum) bent gekomen op aanbeveling van iemand die hier lid is, vul dan zijn of haar naam in.

Alle tijden die in het forum worden weergegeven, kunnen automatisch worden aangepast aan de tijdzone van jouw regio. Selecteer de juiste tijdzone uit de lijst.

Hier kun je de juiste optie kiezen voor automatische zomertijdcorrectie die voor jouw land geldt.

Van tijd tot tijd zullen de beheerders je een bericht sturen via e-mail.

Als je deze berichten niet wilt ontvangen, schakel deze optie dan uit.

*Niet verplicht en niet zichtbaar voor anderen* Vul hier uw adres in

*Niet verplicht en niet zichtbaar voor anderen* Je postcode

Forumregels

Om verder te kunnen gaan, moet je akkoord gaan met de volgende regels:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Forumregels en regels voor het gebruik van gekoppelde websites

De registratie voor dit forum is gratis! Wij dringen erop aan dat je je aan de hieronder beschreven regels en richtlijnen houdt. Als je akkoord gaat met de regels, zet dan een vinkje in het vakje 'Akkoord' en klik op de knop 'Registreer'. Als je de registratie wilt annuleren, klik hier om terug te keren naar de forumindex.

1. De meest belangrijke regel is dat u elkaar met respect dient te behandelen. Behandel een ander zoals u zelf behandeld wilt worden.

2. Scheldpartijen worden niet getolereerd.

3. Het is niet toegestaan om in een topic of een reactie (uitsluitend) reclame te maken voor uw eigen homepage.
U mag in uw berichten links naar externe sites opnemen, doch alleen indien deze links uw topic verduidelijken. Bijvoorbeeld omdat die site uw bron is bij een bijzonderheid of omdat er bijvoorbeeld op die site een afbeelding staat waarover u schrijft. Dus geen berichten van: "Kom eens kijken naar mijn site" of "Mijn site heeft een update ondergaan".
Niet: Mijn nieuwe hengelsportsite, kom kijken.
Niet: Op mijn site plaats ik foto's van uw gevangen vissen
Niet: Wij zijn clubkampioen geworden, kijk op onze site
Niet: Onze club neemt weer leden aan, kijk op onze site
Wel: Hoe moet ik die montage maken. Ik zag hem op deze site maar er staat verder niets bij
Wel: Tientallen karpers gestrand op eilandje. Bron: site
Wel: Ik zoek een betrouwbare internetshop. Wie helpt mij. Waarop met een site wordt gereageerd.

4. Indien u reclame wilt maken voor uw eigen homepage, dan mag dat uitsluitend door het vermelden van de naam van uw homepage en/of het URL van uw homepage in uw autohandtekening. De handtekening kunt u instellen in "Gebruikerspaneel"

5. Commerciële boodschappen zijn niet toegestaan.
Het is wel toegestaan om het in het subforum "Wedstrijdvissen - Wedstrijden" viswedstrijden bekend te maken. Daar mogen ook, zij het niet te opvallend, sponsors bij genoemd worden.

6. Het subforum "De Visserette" is speciaal voor zaken die niet in de overige subfora thuis horen. U mag daar komische foto's plaatsen, off-topic kletsen of andere leuke dingen doen. Ook m.b.t. dit subforum zijn deze forumregels van toepassing.

7. Berichten die niet aan de (ongeschreven) nettiquette voldoen, zullen zonder bericht vooraf worden gewijzigd of verwijderd.

8. Moderators zijn aangesteld om de orde op het forum te handhaven. Zij zijn bevoegd om zonder opgave van redenen berichten van gebruikers te wijzigen of te verwijderen. Moderators leggen slechts verantwoording af aan de Forummanager.
Gebruikers die het niet eens zijn met een beslissing van een moderator kunnen de moderator of de Forummanager hierover per e-mail of privé-bericht contacten. Gebruikers die een moderator in het forum beschimpen of anderszins 'aanvallen' zullen na één waarschuwing definitief van het forum verwijderd worden.

9. Negeren van de forumregels kan een waarschuwing of ban opleveren.
Indien u een foutje maakt of een forumregel overtreed, zal gekeken worden naar (het beeld van) de intentie. U kunt direct en zonder waarschuwing een permanente ban krijgen. Normaliter zult u door de moderators of Forummanager middels een e-mail of privé-bericht gewaarschuwd worden en bij herhaling een tijdelijke ban krijgen. Gaat u daarna opnieuw in de fout, kan een permanente ban volgen. Hierover kunt u altijd van gedachten wisselen met de Forummanager. Indien u vindt dat u moet spammen, zal in het uiterste geval zal contact met uw provider opgenomen worden.

10. Daar waar de forumregels niet in voorzien, heeft de Forummanager of, de moderators op verzoek van de Forummanager, de beslissende stem.

Hoewel de beheerders en de moderatoren zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum of gekoppelde websites te weren, is het voor ons onmogelijk om alle berichten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren van het forum, de gekoppelde websites, noch Jelsoft Enterprises Ltd. kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden.

Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet.

De eigenaren van het forum of de gekoppelde websites behouden zich het recht voor om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten.