Vrijdagavond 28 juni zijn door Buitengewoon Opsporingsambtenaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland vijf fuiken uit het water gehaald, die zich in de nabijheid van een beverburcht bevonden.

Lees meer op Sportvisserij Zuidwest Nederland