Hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met sportvissers en beroepsvissers binnen de Visstandbeheercommissie (VBC) Rijnland. In het uitvoeringsprogramma 2013-2014 staan nog een aantal concrete projecten open. Dit is een mooie kans om actief bezig te zijn binnen zowel het waterschap als binnen de visserijwereld (sport en beroep).

Lees meer op Sportvisserij Zuidwest Nederland