Sportvisserij Fryslan heeft sinds de invoering van de Vispas (2007) aanzienlijk geïnvesteerd in de Controle & Handhaving. Dit uiteraard vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die vist zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden, maar ook om misstanden op te sporen.


Lees meer op Hengelsportfederatie Friesland