Ondanks de soms extreme weersomstandigheden in de afgelopen periode hebben zich gelukkig geen calamiteiten voorgedaan mbt het welzijn van de vissen in Fryslân. Door zuurstofgebrek, riool overstorten e.d. kunnen zich situaties voordoen waarbij de vis het letterlijk en figuurlijk heel erg benauwd krijgt. Op zo’n moment wordt er heel vaak een beroep gedaan op de georganiseerde sportvisserij om maatregelen te nemen of in te grijpen.


Lees meer op Hengelsportfederatie Friesland