PDA

View Full Version : te veel wateren slibben dichtvisseninpolen
11-02-2005, 14:22
Waarom zijn zoveel wateren in pacht van verenigingen die het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In onze polder liggen leuke viswateren, maar omdat het niet uitgebaggerd wordt, kan er op enkele plaatsen al niet meer gevist worden en voorzie ik dat dit in de komende jaren met nog betere wateren ditzelfde gaat gebeuren. Wat kan je hiertegen doen als visser, wat gebeurd er met de gelden die we moeten betalen voor de papieren om te mogen vissen? !@#$

Henko Slegh
11-02-2005, 16:29
De meeste hengelsport verenigingen hebben een beheers commissie wateren, waarin ook visbeheer deel van uitmaakt. Althans zo is het in Almere. Het uitbaggeren en onderhoud van het water gebeurd hier door de gemeente Almere. De beheers commissie wateren Almere (BCWA) werk weer nauw samen met het waterschap Zuiderzee land en doet maandelijks metingen ter bewaking van het oppervlakte vis water. Deze gegevens worden verwerkt door het waterschap Zuiderzeeland. Ook het visbeheer gaat in samenwerking met het waterschap en de OVB. Over enkele weken starten wij hier in Almere met een project Hengel visvangst registratie in samenwerking met de sportvissers en de wedstrijdcommissie. En als alles goed gaat dan hebben wij aan het einde van het jaar een goed overzicht van de waterkwaliteit en de visstand voor 2005 .

De NOP valt ook onder het waterschap zuiderzee land. Neem eens contact op met je hengelsport vereniging Het waterschap Zuiderzeeland wil graag met een hengelsport vereniging samenwerken.

In 2004 heet er in de NOP nog een Quick-scan visstand plaatsgevonden uitgevoerd door de OVB in opdracht van het waterschap Zuiderzeeland.

Ik weet niet hoe het in andere regio gaat, maar bij ons zit het wel goed voor de sportvissers dacht ik.

En dat allemaal: lidmaatschap hengelsportvereniging + grote vergunning + POS 14 euro i
Groet,

Henko Slegh.[Gewijzigd door Henko Slegh op 02-11-05 at 04:34 PM]

visseninpolen
11-02-2005, 23:48
Nu weet ik dat 't poldervoorntje bij de kuindervaart de visstand heeft onderzocht of gaat onderzoeken. Of zij de verdere viskwaliteit gaan onderzoeken weet ik niet. Het is wel zo, dat in gedeeltes van die vaart (waar ik heb gevist) misschien krap an een half metertje water staat, je slaat een leuk brasempje aan de haak en gelijk een lading bagger joh en snoeken lukt daar met een plugje echt niet meer, je vangt alleen maar blad en takken, echt niet leuk meer.
De Enservaart, voorheen open water, is nu ook visclub water. Ook dit leuke kanaaltje wordt steeds ondieper. Oke, je kan er nog steeds goed vis vangen, maar zo'n ondiep water kan ook niet goed zijn voor de variatie in de visstand, lijkt me. De stadsgracht, ook in de vergunning, kan je niet meer vissen, terwijl dit vroeger een pracht watertje was om de jeugd te leren vissen en de parken zijn ook al niet meer wat ze geweest zijn.
Gelukkig ken ik iemand die mij hier veel over kan vertellen, en die zal ik zeker vragen om me te vertellen hoe het zit. Maar feit is, dat er te veel mooie watertjes gewoon liggen te verslonsen. :@

Henko Slegh
13-02-2005, 11:16
Een visvereniging gaat echt geen sloten en kanalen uitbaggeren, dat is gewoon onderhoud voor rekening van de gemeente of provincie.

Een HSV kan met zijn leden regelmatig zelf het viswater bemonsteren en deze gegevens delen met het waterschap en de gemeente , waardoor een gezamenlijk inzicht ontstaat over de waterkwaliteit en de vervuiling , en dat zal in stilstaand water van 50 cm diepte waarschijnlijk niet zo best zijn in de zomermaanden. Als de HSV als enige aanspreekpunt goede contacten onderhoud met het waterschap en de gemeente dan kunnen die problemen onderling worden besproken en opgelost.

Groet,

Henko Slegh.

visseninpolen
13-02-2005, 12:01
Nou, als we ook afhankelijk zijn van de gemeente, zie ik het heel somber in.

Maar wat is dan het nut om voorheen openbaar water onder te brengen bij een visclub?

Henko Slegh
13-02-2005, 13:05
Door de EU zijn in 2005 richtlijnen uitgegeven, waar elke gemeente of waterschap aan moet voldoen. Het zal er wel op neer gaan komen dat de gemeente het water zal overdragen aan het waterschap en deze het water gaat onderhouden voor rekening van een gemeente. Vandaar ook mijn advies neem als HSV contact op met het waterschap voor onderlinge samenwerking.

Wat moet een visvereniging zonder eigen viswater. Je kan het zien als wisselgeld voor aansluiting bij een federatie. En om je weer bij de federatie aan te kunnen sluiten heb je geld nodig, en het geld moet weer komen van je leden. Het is best wel simpel geen viswater geen leden. Dat heet dan een droge vereniging maar deze vele kleine droge visverenigingen zullen de zaak alleen maar erger maken omdat ze als paddestoelen uit de grond worden gestampt en geen onderhandeling partner zijn in het grote vissport spel. Een droge visclub zal zich bezighouden met voorlichting / verkoop van hengelsport artikelen of worden uitgever, en houden zich bezig met het tegen betaling organiseren van visdagen, in de nu nog goed onderhouden echte HSV wateren zonder enige bijdrage in de lasten voor het onderhoud.

Lijst dit bericht maar in, je zal binnen een paar jaar nog eens aan mij denken

,Groet,

Henko Slegh.