Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

Invasie van grondels in Nederland
Het voorstel van Staatssecretaris Sharon Dijksma om de beroepsmatige visserij op schubvis op het IJsselmeer terug te brengen tot 40% is gisteren, mede dankzij lobbywerk van Sportvisserij Nederland, in de Tweede Kamer unaniem van tafel...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Politiek eist maatregelen visserij IJsselmeer

Het voorstel van Staatssecretaris Sharon Dijksma om de beroepsmatige visserij op schubvis op het IJsselmeer terug te brengen tot 40% is gisteren, mede dankzij lobbywerk van Sportvisserij Nederland, in de Tweede Kamer unaniem van tafel geveegd. Daarop stelde zij voor het komende jaar een reductie van 85% voor. Ook zal vanaf de winter 2014/2015 de zegen- en electrovisserij in de havens verboden worden.

Als alle betrokken partijen instemmen, moet er in dat jaar naar een duurzame oplossing worden gezocht voor dit sterk overbeviste water. Sportvisserij Nederland meent dat die oplossing er al is met het Masterplan IJsselmeer.

Het afgelopen jaar heeft Sportvisserij Nederland samen met de andere bij het IJsselmeer betrokken partijen keihard gewerkt aan een duurzame oplossing voor de schrikbarend slechte visstand op dit water. Dit heeft geresulteerd in het Masterplan IJsselmeer, dat begin dit voorjaar werd gepresenteerd. Hierin wordt voorgesteld de beroepsmatige visserij op schubvis drie jaar stil te leggen, waarna deze slechts in zeer sterk gereduceerde vorm kan terugkeren. Staatssecretaris Dijksma vindt dat er na het moratorium van drie jaar te weinig perspectief is geschetst en wil verder zoeken naar duurzame oplossingen voor de lange termijn.

Tijd kopen
Om tijd te kopen voor het zoeken naar oplossingen, stelt Dijksma voor om de visserij-inspanning het komende vergunningsjaar terug te brengen tot 15% van het huidige niveau (waarbij ook de havenvisserij met zegen en elektro wordt verboden). Voor de reductie van 85% wil zij de beroepsvissers met € 340.000,- royaal compenseren. Dit gebeurt alleen als alle 75 vergunninghouders op het IJsselmeer hiervoor tekenen. Daarbij wil Dijksma het al deels gevulde transitiefonds uit het Masterplan verder proberen gevuld te krijgen, zodat de beroepsvissers vanaf 2015 de transitie naar andere werkzaamheden kunnen maken. Tevens gaf de staatssecretaris aan dat zij geen heil ziet in een ‘warme’ sanering, dus beroepsvissers zullen niet worden uitgekocht.

Veel te weinig
Sportvisserij Nederland is terughoudend over het voorstel van Dijksma. Voorzitter Menno Knip: “De reductie tot 15% en het verbod op de havenvisserij is een begin maar nog veel te weinig. Het betekent simpelweg dat de visstand zich nog niet herstelt. In feite komt het neer op nog een jaar vertraging in het al jaren slepende proces en een ‘stand still’ voor de natuurwaarden. Dit is onnodig, want voor het Masterplan hebben alle partijen al met elkaar om de tafel gezeten en zijn ze tot een gezamenlijk gedragen plan gekomen. De duurzame oplossing ligt er dus al. De staatssecretaris moet meer verantwoordelijkheid nemen en veel verder gaan. Het moet nu eindelijk eens goed worden geregeld!”

Het voorstel van Dijksma is door alle betrokken partijen in beraad genomen en krijgt ook in de Tweede Kamer nog een politiek vervolg.

(Bron: Sportvisserij Nederland)

Reacties zijn niet toegestaan

QR Code Business Card