Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

VisDeal lanceert visvangsten app Fish-Pictures
Er is weer toekomst voor vogels, vissen en visserij op het IJsselmeer. Na intensief onderhandelen zijn alle partijen betrokken bij het Masterplan Visserij, waar ook Vogelbescherming en Stichting het Blauwe Hart deel van uitmaken, overeengekomen...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Toekomst voor vogels en vissen op IJsselmeer

Er is weer toekomst voor vogels, vissen en visserij op het IJsselmeer. Na intensief onderhandelen zijn alle partijen betrokken bij het Masterplan Visserij, waar ook Vogelbescherming en Stichting het Blauwe Hart deel van uitmaken, overeengekomen het vissen op schubvis voor de komende 3 jaar in dit gebied te sluiten. Op die manier krijgen de vispopulaties kans om zich te herstellen, is er toekomst voor de visserij én de vogels die hier leven.

vissenijsselmeerEen volledige stop op de vangst van schubvis zoals baars, snoekbaars en voorn, gedurende drie jaar is de eerste noodzakelijke stap naar herstel van de slechte visstand in het IJsselmeer. Omdat de visstand zich op een historisch dieptepunt bevindt, adviseert wetenschappelijk instituut Imares dit moratorium. Het is een ingrijpende maatregel, maar ook de enige haalbare, zo is in het advies te lezen. Daarnaast is het nodig dat er in de toekomst structureel minder gevist wordt om tot een verantwoorde visserij op het IJsselmeer te komen.

Het ecosysteem IJsselmeer is de afgelopen decennia verarmd. Vogels die afhankelijk zijn van vis als voedsel zijn sterk afgenomen, tot soms minder dan de helft van hun oorspronkelijke aantal. In de visdiefkolonies sterven al jarenlang honderden jongen, omdat de ouders onvoldoende vis kunnen aandragen. Het IJsselmeer kan internationaal weer een zeer belangrijk gebied worden voor broed- en trekvogels. Maar daarvoor zijn meer natuurherstelmaatregelen nodig.

Voor de visserij is dit moratorium een ingrijpende maatregel. Maar alleen op deze manier hebben de vispopulaties de kans om zich te herstellen tot stabiele populaties. Voor de duizenden vogels die afhankelijk zijn van het IJsselmeer is dit goed nieuws. Mede door de intensieve visvangst is er weinig voedsel beschikbaar, bovendien stikken geregeld vogels in de visnetten.

Het Masterplan Visserij voor het IJsselmeer is opgesteld door de Provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland, de ministeries EZ en I&M, Sportvisserij Nederland, de beroepsvissers (PO), Stichting Het Blauwe Hart en Vogelbescherming Nederland. Het proces dat tot dit resultaat heeft geleid is gestart nadat Vogelbescherming ten onrechte verleende visvergunningen succesvol had aangevochten.

(Bron: Vogelbescherming)

 

1 reactie

  1. De visdiefjes sterven doordat het ijsselmeer leeggevreten is door de aalscholver.je hebt misschien nog 15 vissers op het ijsselmeer en markermeer.in vergelijking met de jaren 80 is de visserijdruk met 90 procent teruggebracht. Ook het water bevat geen voedsel meer voor jonge vissen (te schoon).

QR Code Business Card