Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

Brasem
Een belangrijk onderdeel van het habitat (huis) van de vis vormen de waterplanten. Een bekend voorbeeld van de wijze, waarop vissen gebruik maken van waterplanten is het bouwen van een plantennestje door stekelbaarsjes. Er zijn...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Waterplanten

Een belangrijk onderdeel van het habitat (huis) van de vis vormen de waterplanten. Een bekend voorbeeld van de wijze, waarop vissen gebruik maken van waterplanten is het bouwen van een plantennestje door stekelbaarsjes.

Er zijn maar weinig vissoorten, die zo’n speciaal nest bouwen. Dat betekent echter niet, dat waterplanten voor vissen die geen nest bouwen onbelangrijk zouden zijn.

Enkele feiten
– Veel vissoorten paaien bij voorkeur in de plantenrijke stukken van een viswater. De kleverige eieren blijven daar aan waterplanten hangen en kunnen zo in alle rust tot ontwikkeling komen.
– Waterplanten vormen een schuilplaats voor jonge vis. Tevens is het zwevend en vastgehechte plankton tussen de waterplanten een belangrijke voedselbron voor deze jonge vis.
– De wormpjes en slakjes, die veel oudere vissen tot voedsel dienen, worden ook vaak aangetroffen bij waterplanten.
– Niet alleen graskarper, maar ook andere vissoorten “snoepen” in bepaalde jaargetijden van waterplanten.
– In de maanden juli en augustus hebben blankvoorns veelal aanzienlijke hoeveelheden fonteinkruid en draadalg in hun maag.
– Vooral in de wat kleinere wateren spelen waterplanten een belangrijke rol bij de zuurstofproductie.

Al met al voor de visstandbeheerders dus voldoende redenen om zuinig te zijn op de waterplanten in zijn viswater. Het verdwijnen van waterplanten, vooral in de oeverzone, zal veelal nadelige gevolgen hebben voor de visstand.

Waterplanten kunnen echter ook zo veelvuldig voorkomen dat van woekering kan worden gesproken. De uitoefening van de visserij wordt daardoor sterk gehinderd en soms zelfs onmogelijk.

Daar de visstandbeheerder niet (direct) mag ingrijpen in het beheer van de waterplanten, zal dit in overleg moeten gebeuren met de waterkwantiteitsbeheerder. De visstandbeheerder streeft over het algemeen naar een waterplantenbeheer waarbij het nuttig effect voor de visstand zo groot mogelijk is en de hinder voor de visserij zo klein mogelijk.

(Bron: OVB)

QR Code Business Card