Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

Krokodilvissen in Australië
De opmars van uitheemse vissoorten lijkt niet te stuiten. Opnieuw hebben zich exoten aangediend, die in een enkel gevalmogelijk al grote delen van het Nederlandse waterstelsel hebben ingenomen. Aangezien het bevisbare soorten betreft, kan ook...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Nieuwe vissoorten

De opmars van uitheemse vissoorten lijkt niet te stuiten. Opnieuw hebben zich exoten aangediend, die in een enkel gevalmogelijk al grote delen van het Nederlandse waterstelsel hebben ingenomen. Aangezien het bevisbare soorten betreft, kan ook de sportvisser verrast worden door de vangst van een ‘vreemdeling’. Hieronder een aantal recente signaleringen.

Zwartbekgrondel
zwartbekgrondelNederland is een nieuw soort zeegrondel rijker, Neogobius melanostomus (Engelse naam “Round Goby”).
Afgelopen november zijn twee grondelachtigen van ongeveer 14 cm ontdekt in de fuiken van een beroepsvisser op de Lek ter hoogte van Schoonhoven. De visjes zijn aangeleverd bij de OVB. De soort had nog geen Nederlandse naam, maar is inmiddels tot ‘zwartbekgrondel’ gedoopt.
Eerder kwam de OVB met het bericht dat de aangeleverde visjes de zeer op zwartbekgrondel gelijkende soort paganelgrondel (Gobius paganellus) betrof. Na nadere determinatie moest het bericht herzien worden. Wel bleek dat de paganelgrondel al iets eerder Nederland heeft aangedaan en in de Oosterschelde is aangetroffen.
De gevangen grondels behoren tot de vissenfamilie van de Grondels (Gobiidae). Kenmerkend voor de familie zijn de samengegroeide buikvinnen, die als een zuigschijf gebruikt worden om zich vast te houden aan de ondergrond. De rugvin bestaat uit twee gedeelten.

Een andere, verwante nieuwkomer die in zoetwater kan leven, de marmergrondel, is Nederlandse visfauna aangevuld de afgelopen jaren vanuit het Donaugebied via het Main- Donaukanaal en de Rijn in Nederland terechtgekomen. De zwartbekgrondel komt van nature voor in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De vis zwemt ook het zoete gedeelte van rivieren op (Donaudelta) en kan zich er zelfs voortplanten. Deze soort wordt maximaal 25 cm groot.

De zwartbekgrondel is halverwege de jaren negentig in de Verenigde Staten terechtgekomen met het ballastwater van zeeschepen. In de Great Lakes vormt de ‘Round Goby’ een plaag, door eitjes van inheemse soorten te eten en te concurreren om voedsel. De zwartbekgrondel heeft zich ook al in de Oostzee gevestigd, en is inmiddels gesignaleerd in Duitsland.
Zowel daar als in Nederland moet de vissoort met ballastwater van zeeschepen meegekomen zijn, dit in tegenstelling tot de paganelgrondel die zuidelijker van Nederland leeft en op natuurlijke wijze Nederland kan bereiken. Het vermoeden bestaat dat er al langere tijd dergelijke grondels rondzwemmen in de Nederlandse wateren. Aan de hand van gemelde hengelvangsten is vast komen te staan dat meerdere exemplaren deze zomer al gevangen zijn in het Rotterdams havengebied. Ook is er een mogelijke vangst uit de Vecht bij Utrecht.

Knorrepos
KnorreposHet RIVO (Instituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden) ontving afgelopen najaar een tweetal ‘vreemde vissen’ van rond de 17 cm, van een beroepsvisser op het Noordzeekanaal. Bij nader inzien bleek het om de ‘Atlantic Croaker’, te gaan, een Amerikaanse vissoort die nog niet uit de Nederlandse wateren is gemeld. De Atlantic Croaker Micropogonias undulatus lijkt sterk op een pos en maakt bij aanraking knorrende geluiden. Het RIVO heeft de vis dan ook omgedoopt tot knorrepos.
Deze typisch baarsachtige vis komt van origine voor langs de Atlantische kust van Noord-Amerika, van de noordelijke Golf van Mexico tot bij Nova Scotia, en kan tot 55 cm lang kan worden. Ze leven in kustwateren en riviermondingen, meestal op zandige of slibbige bodem, en eten er bodemdiertjes en vis.
De knorrepos wordt door de commerciële visserij en hengelsport in Noord-Amerika zeer gewaardeerd. Daar werd alleen al in 2000 12.000 ton naar de afslag gebracht.
Ook in België (Schelde) zijn kortgeleden twee knorrepossen gevangen. In beide gevallen vermoedt men dat vissen uit Amerika hier terecht zijn gekomen met ballastwater van zeeschepen. Het RIVO vermoedt echter dat de twee Nederlandse knorrepossen in het Amsterdam-Rijnkanaal zelf zijn geboren. Er zouden dan ook grotere exemplaren rond kunnen zwemmen, die in het kanaal voor nageslacht hebben gezorgd.

Witvingrondel
WitvingrondelAl in 1998 meldde J. Freyhof uit Duitsland een nieuwe vissoort voor de Rijn: de witvingrondel (tegenwoordig: Romanogobio belingi). Het verhaal van de ontdekking was vooral zo opmerkelijk omdat wordt verondersteld dat de soort in het Rijnsysteem inheems is. Ondanks de melding uit Duitsland, duurde het tot 2004 voor de soort voor Nederland kon worden aangetoond.
Op 12 juni ving Piet Spaans tijdens het witvissen op de Waal bij Ochten een witvingrondel. (Een melding van witvingrondel is er ook uit de IJssel bij Deventer, maar deze kan door het ontbreken van een specimen niet bevestigd worden, red.).
Dat het zo lang heeft moeten duren om de soort aan de Nederlandse lijst toe te voegen, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het lastige onderscheid van de riviergrondel. Anders dan de naam misschien suggereert is de aan- of afwezigheid van vlekjes in de vinnen een weinig betrouwbaar kenmerk, want dat varieert nogal. De belangrijkste kenmerken zijn:
1. De anus ligt dichter bij de buikvinnen dan bij de anaalvin. Bij de riviergrondel ligt de anus midden tussen deze vinnen.
2. De baarddraden zijn lang, ze bereiken bijna de achterrand van het oog. Bij de riviergrondel komen ze tot ongeveer halverwege het oog.

Deze mogelijke inheemse soort, die bovendien in de Habitatrichtlijn wordt vermeld, is extra aandacht meer dan waard. Hopelijk zullen vragen over de verspreiding in Nederland en of de soort bijvoorbeeld ook in beken voorkomt spoedig worden beantwoord.

Largemouth Bass
Bij Nijmegen in de Waal werd begin dit jaar een Largemouth Bass (lengte:60 cm) aan kunstaas gevangen. Largemouth Bass Micropterus salmoides leeft van nature in Amerika, van de Grote meren en de Hudson-baai tot aan Florida en Noord-Mexico De vis is geïntroduceerd in tal van landen over de hele wereld. In België komt de vis al voor en in Frankrijk zelfs al veelvuldig. Waar de soort is geïntroduceerd, zou de vis een plaag kunnen vormen en schade aan het ecosysteem opleveren.

(Bron: OVB Bericht)

QR Code Business Card